POCO 2018新版已上线,旅游社区作品已迁移到新版的旅游分类摄影作品,敬请留意!前往POCO新版
当前位置:旅游社区 > 独家攻略

西汉南越王博物馆

(原创)
  • 发表日期:2015-04-21
  • 点击数:3321
  • 投票数:7

南越王墓博物馆位于解放北路象岗山上,中国大酒店后面,是西汉早期建都番禺(广州)的南越国第二代王,秦统一岭南的将领赵佗之孙,自称文帝的赵昧的陵墓。距今已有2100多年的历史。该墓于1983年6月被发现,挖掘完毕即在原地建立西汉南越王墓博物馆,是全国重点文物保护单位。

南越王墓博物馆占地1.4万平方米,辟有古墓保护区和综合陈列楼两部分。古墓保护区建在象岗山腹心深处。墓室埋藏在岗顶之下20米深的地方,用500多块红砂岩大石筑成,分前后两部分,中设2道石门。前部3室,后部4室。墓主赵眜遗骸置于墓室后部正中,以一棺一椁入殓,均已朽坏。墓主身着玉衣,两侧共置有10把铁剑,并有“文帝行玺”(金印)等印鉴9枚和大批精美的玉雕饰品随葬。室内外还发现15具殉人残骸,当为赵的姬妾隶役等。墓中出土文物品类繁多,共1000多件,其中以雕镂精美的各种玉器和具有汉、楚、越文化特色的青铜器最为珍贵。

古墓保护区的东面是三层的综合陈列楼,于1988年建成开放,展出墓中出土的大批珍贵文物。陈列楼正门旁的红砂岩石墙饰以越人操蛇和龙纹、虎纹的巨幅浮雕,门外还设有一对石虎,反映出该墓具有中原汉文化和南方楚、越文化的特点。


_TAB5261


_TAB5262


_TAB5263


_TAB5264


_TAB5265


_TAB5266


_TAB5267


_TAB5268


_TAB5269


_TAB5271


_TAB5272


_TAB5273


_TAB5274


_TAB5275


_TAB5276


_TAB5277


_TAB5279


_TAB5280


_TAB5281


_TAB5282


_TAB5283


_TAB5284


_TAB5285


_TAB5286


_TAB5287


_TAB5289


_TAB5290


_TAB5291


_TAB5292


_TAB5293


_TAB5294


_TAB5295


_TAB5296


_TAB5297


_TAB5298


_TAB5299


_TAB5300


_TAB5302


_TAB5303


_TAB5304


_TAB5305


_TAB5306


_TAB5307


_TAB5308


_TAB5309


_TAB5310


_TAB5311


_TAB5312


_TAB5313


_TAB5314


_TAB5315


_TAB5316


_TAB5317


_TAB5318


_TAB5319


_TAB5320


_TAB5321


_TAB5323


_TAB5324


_TAB5326


_TAB5327


_TAB5328


_TAB5329


_TAB5330


_TAB5331


_TAB5332


_TAB5333


_TAB5334


_TAB5335


_TAB5337


_TAB5338


_TAB5339


_TAB5340


_TAB5341


_TAB5342


_TAB5343


_TAB5344


_TAB5345


_TAB5346


_TAB5347


_TAB5348


_TAB5349


_TAB5350


_TAB5351


_TAB5352


_TAB5353


_TAB5354


_TAB5355


_TAB5356


_TAB5357


_TAB5358


_TAB5362


_TAB5363


_TAB5364


_TAB5365


_TAB5366


_TAB5367


_TAB5368


_TAB5369


_TAB5372


_TAB5373


_TAB5374


_TAB5375


_TAB5376


_TAB5377


_TAB5380


_TAB5384


_TAB5387


_TAB5391


_TAB5392


_TAB5393


_TAB5394


_TAB5397


_TAB5398


_TAB5399


_TAB5400


_TAB5401


_TAB5402


_TAB5403


_TAB5404


_TAB5405


_TAB5406


_TAB5407


_TAB5408


_TAB5409


_TAB5410


_TAB5411


_TAB5412


_TAB5413


_TAB5416


_TAB5417


_TAB5418


_TAB5419


_TAB5420


_TAB5421


_TAB5422


_TAB5426


_TAB5427


_TAB5428


_TAB5431


_TAB5432


_TAB5433


_TAB5435


_TAB5443


_TAB5444


_TAB5445


_TAB5447


_TAB5448


_TAB5449


_TAB5450


_TAB5451


_TAB5452


_TAB5453


_TAB5454


_TAB5455


_TAB5457


_TAB5458


_TAB5459


_TAB5460


_TAB5461


_TAB5462


_TAB5463


_TAB5464


_TAB5465


_TAB5466


_TAB5467


_TAB5468


_TAB5469


_TAB5470


_TAB5471


_TAB5472


_TAB5473


_TAB5474


_TAB5475


_TAB5476


_TAB5477


_TAB5483


_TAB5484


_TAB5489


_TAB5491


_TAB5498


_TAB5501


_TAB5502


_TAB5505


_TAB5506


_TAB5507


_TAB5510


_TAB5511


_TAB5515


_TAB5517


_TAB5518


_TAB5519


_TAB5523


_TAB5526


_TAB5528


_TAB5530


_TAB5535


_TAB5536


_TAB5539


_TAB5541


_TAB5543


_TAB5545


_TAB5546


_TAB5547


_TAB5549


_TAB5551


_TAB5552


_TAB5553


_TAB5554


_TAB5555


_TAB5557


IMG_20150418_172659


IMG_20150418_172840

 

本类别精彩推荐

编辑推荐

网友留言

公告栏

近期热点

近期大奖活动

战略合作伙伴:广州游拍信息技术有限公司